Energie Besparing Informatie avond 20 sept

gepubliceerd
7 september 2022, 18:38

20 september 2022 Informatie avond energie besparing

Diepenveen heeft als groen dorp een grote variëteit aan woningen, die elk om een eigen oplossing vragen op de vraag: hoe verduurzaam ik mijn huis? Door klimaatverandering, stijgende energiekosten en de winter voor de deur is verduurzaming urgenter dan ooit.  Consuminderen is natuurlijk een van de simpelste methodes: wat je niet gebruikt aan energie, is meegenomen. En ook al hebt u stappen gezet in het verduurzamen van uw huis, er blijft nog genoeg te doen: zonnepanelen, isolatie, warmtepompen, water besparen door regenwaterontkoppeling , een groen dak …. Niet alles kan tegelijk misschien, dus wat is voor u nu de beste (vervolg)stap?

Daarom organiseert Duurzaam Diepenveen een informatieavond over deze thema’s. Diepenveen heeft haar dorpsvisie voor 2030 klaar en verduurzaming is een belangrijke doelstelling.  We dragen daar met deze avond een steentje aan bij.

Op dinsdag 20 september 2022 houden we  in het Kulturhus van Diepenveen een informatieavond. Een energiecoach en bewoners vertellen over hun ervaringen. Er is er veel ruimte voor het stellen van vragen en tips geven aan elkaar. Juist in een periode dat bedrijven overbelast zijn door de vele vragen over verduurzaming, kan het handig zijn om als bewoners samen in actie te komen. Dan kan een bedrijf sneller werken.

Deze avond is georganiseerd door Duurzaam Diepenveen in samenwerking met Buurkracht. U kunt zich opgeven via Buurkracht (Ton even link toevoegen) of info@duurzaamdiepenveen.nl

U bent van harte welkom 20 september vanaf 19.15, Kulturhus, Dorpsstraat 30, 7431 CL Diepenveen.

Werkgroep Duurzaam Diepenveen

www.duurzaamdiepenveen.nl

diepenveen.buurkracht-online.nl