Geld + Energie ... Besparen

projectdoel
Hoe financier ik de verduurzaming van mijn huis?

Diepenveen heeft als groen dorp een grote variëteit aan woningen, die elk om een eigen oplossing vragen op de vraag: hoe verduurzaam ik mijn huis? En hoe financier ik dat? 

Aanmelden

Door klimaatverandering, stijgende energiekosten en de winter voor de deur is verduurzaming urgenter dan ooit. Consuminderen is natuurlijk een van de simpelste methodes: wat je niet gebruikt aan energie, is meegenomen. En ook al hebt u stappen gezet in het verduurzamen van uw huis, er blijft nog genoeg te doen: zonnepanelen, isolatie, warmtepompen, water besparen door regenwaterontkoppeling …. Niet alles kan tegelijk misschien, dus wat is voor u nu de beste (vervolg)stap? Er zijn verschillende mogelijkheden, via de provincie, via de gemeente, via een extra lening op uw hypotheek. We willen u een handje helpen om door de bomen het bos te zien en uw vragen te beantwoorden. Daarom organiseert Duurzaam Diepenveen een informatieavond over deze thema’s. Bij de start om 19.30 uur is er een informatiemarkt. Om 20.00 start het plenaire programma. Een expert vertelt over financiering, subsidiemogelijkheden, saldering en nieuwe ontwikkelingen. Een energiecoach en bewoners vertellen over hun ervaringen met zonnepanelen en warmtepompen. Er is er veel ruimte voor het stellen van vragen en tips geven aan elkaar. In het tweede deel kunt u kennis maken met andere mensen, die ook energie willen besparen Juist in een periode dat bedrijven overbelast zijn door de vele vragen over verduurzaming, kan het handig zijn om als bewoners samen in actie te komen. Dan kan een bedrijf sneller werken. En kunt u zich op de informatiemarkt informeren over regenwaterontkoppeling, Woonabonnement, energiebesparende maatregelen en is er een spreekuur over uw specifieke vragen. Deze avond is georganiseerd door Duurzaam Diepenveen in samenwerking met Buurkracht. U mag zich opgeven via Buurkracht (Ton even link toevoegen) of info@duurzaamdiepenveen.nl. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon komen. U bent van harte welkom op donderdag 5 oktober vanaf 19.30 uur Kulturhus, Dorpsstraat 30, 7431 CL Diepenveen.